UÇAK VE UÇAK SİMÜLATÖRLERİNDE AMORTİSMAN SÜRESİ 10’DAN 25 YILA ÇIKARILDI

11.03.2019/67-1 UÇAK VE UÇAK SİMÜLATÖRLERİNDE AMORTİSMAN SÜRESİ 10’DAN 25 YILA ÇIKARILDI ÖZET : 506 sıra No.lu VUK Genel Tebliği amortisman oranlarının belirlendiği 333 sıra No.lu VUK Genel tebliğinde değişiklik yapılarak uçak ve uçak simülatörlerinde yıllık amortisman oranı %10’dan 4’e indirilirken, amortisman süresi de 10 yıldan 25 yıla çıkarıldı. Buna karşılık helikopterlerin amortisman oran ve süresinde değişiklik yapılmadı. Halen helikopterlerde amortisman süresi 10 yıl olarak uygulanmaktadır. 9 Mart 2019 tarihli ve 30709 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 506 sıra No.lu VUK Genel Tebliği amortisman oranlarının belirlendiği 333 sıra No.lu VUK Genel tebliğinde değişiklik yapılarak uçak ve uçak simülatörlerinde yıllık amortisman oranı %10’dan 4’e indirilirken, amortisman süresi de 10 yıldan 25 yıla çıkarıldı. Buna karşılık helikopterlerin %10 olan amortisman oranı ve 10 yıl olan amortisman süresinde değişiklik yapılmadı. 11.03.2019/67-2 Tebliğ ile yapılan değişiklik, düzenlemenin önceki hali ile birlikte aşağıda karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Düzenlemenin Önceki hali Düzenlemenin Son Hali 6.12. Uçak ve helikopterler 10 %10,00 6.12. Uçak ve helikopterler 6.12.1. Uçak simülatörleri 10 %10,00 6.12.1. Uçak ve uçak simülatörleri 25 %4,00 6.12.2 Helikopterler 10 %10 Tebliğ 9 Mart 2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Saygılarımızla… “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 333)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 506)” tam metni…>>>

İdem