Tüm Haberler

Kurumlar Vergisi Beyan Dönemi Başladı (1 Nisan – 30 Nisan)

1 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 hesap dönemine ilişkin

UÇAK VE UÇAK SİMÜLATÖRLERİNDE AMORTİSMAN SÜRESİ 10’DAN 25 YILA ÇIKARILDI

11.03.2019/67-1 UÇAK VE UÇAK SİMÜLATÖRLERİNDE AMORTİSMAN SÜRESİ 10’DAN 25 YILA

Eski Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanan Mükelleflerin Dikkatine

ESKİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANAN MÜKELLEFLERİMİZİN DİKKATİNE 08.03.2019 Başkanlığımıza

Defter Beyan Sistemi Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Doldurma

https://www.turmob.org.tr/ebulten/duyurular/DBSBeyannameDoldurma.mp4

Hizmetlerimiz

timeline_pre_loader

DENETİM

Finansal Tabloların Denetimi
Uygunluk Denetimleri
Özel Amaçlı Denetimler
Üzerinde Mutabık Kalınan Yöntemler
İç Denetim
Bilgi Sistemleri Denetimi

VERGİ

Vergi Danışmanlığı
Tam Tasdik
Dolaylı Vergiler (KDV,ÖTV)
Transfer Fiyatlandırması
AR-GE ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
Yatırım Teşvikleri
Kurumsal Yeniden Yapılandırma
Vergi İncelemeleri ve Uyuşmazlıkları
Hukuk Danışmanlığı

MUHASEBE ve RAPORLAMA

Muhasebe
Vergi Beyanname ve Bildirimleri
Bordro Hizmetleri ve SGK Bildirimleri
Yönetim Raporlamaları
Muhasebe Sistemleri Danışmanlığı

DANIŞMANLIK

Turizm Danışmanlığı
İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik
Kurumsal Finansman
Değerleme Hizmetleri
Risk Danışmanlığı
İç Denetim
Usulsüzlük ve Hile Denetimi
Yönetim Danışmanlığı
Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri